Trang Sức Phong Thủy

Nhẫn Mẫu Đơn đá ngọc Miến Điện dây cước S854

25

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Nhẫn trơn ngọc Myanmar vân trắng xám S845

24

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn trơn Myanmar vân trắng xám (Miến Điện, Myanmar). + Kích thước (đường kính):

Nhẫn tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng, xanh lý S844

23

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng, xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Nhẫn tỳ hưu đá mắt mèo tinh xảo S871

22

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo tinh xảo (tại Việt Nam) + Kích thước

Nhẫn trơn đá mã não nhiều màu S965

21

+ Chất liệu và hoàn thiện : Nhẫn bản trơn đá mã não, nhiều màu. + Kích thước (đường kính

Đạt ma sư tổ ôm tỳ hưu S2019

20

+ Chất liệu và hoàn thiện : Đạt ma sư tổ ôm tỳ hưu thạch anh đen (đá hắc ngà,

Rồng ôm củ lạc đá thạch anh đen S2026

19

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng ôm củ lạc đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx). + Kích thước

Long mã đá thạch anh đen S2029

18

+ Chất liệu và hoàn thiện : Long mã (rồng và ngựa) thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx) +

Long quy thạch anh đen S2015

17

+ Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích

Quan công thạch anh đen S2014

16

+ Chất liệu và hoàn thiện : Quan công thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx) + Kích thước (dài