Thiềm Thừ Phong Thủy

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long tam thể TT-HL-3715

30

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). +

Thiềm thừ bằng đồng lớn (Hồng Kông) D116

29

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Thiềm thừ cõng bắp bột đá mạ vàng non cải A111

28

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam).

Tượng cóc xanh đế thủy tinh A104

27

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích

Thiềm thừ đá thạch anh hồng (Hồng Kông) M174

26

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ (cóc ba chân) đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích